Hội Cái Bang

You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Băng Băng 41 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Mon Jun 19, 2017 4:38 pm

Băng Băng

avatar


Moderator
Moderator
19062017 ^^
Tài Sản của Băng Băng

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:

Cáo Soái Ca 42 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Mon Jun 19, 2017 6:42 pm

Cáo Soái Ca

avatar


Quản Gia
♚ Quản Gia ❣
Đã phát Cỏ nha. Các nàng nhanh giàu quá :tho_007:
Tài Sản của Cáo Soái Ca

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:

Quân Mặc 43 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Mon Jun 19, 2017 7:38 pm

Quân Mặc

avatar


Bán Tiên
Bán Tiên
Chấm
Tài Sản của Quân Mặc

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:

Cáo Soái Ca 44 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Mon Jun 19, 2017 7:42 pm

Cáo Soái Ca

avatar


Quản Gia
♚ Quản Gia ❣
Đã phát cho nàng :3
Tài Sản của Cáo Soái Ca

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:

Message reputation : 100% (1 vote)

Nguyệt Anh Đào 45 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Tue Jun 20, 2017 12:17 am

Nguyệt Anh Đào

avatar


Moderator
Moderator
chấm 20/6
Tài Sản của Nguyệt Anh Đào

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:"Cuộc sống giống như một cây bút chì vậy, chắc chắn rằng nó sẽ hết.
Nhưng nó sẽ để lại những nét vẽ tuyệt vời"

Message reputation : 100% (1 vote)

Hamin137 46 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Tue Jun 20, 2017 7:04 am

Hamin137
Super Moderator
Super Moderator
20/06 báo danh sớm nè^^
Tài Sản của Hamin137

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:Đoàn kết là sức mạnh - phản bội là chết

:tho_004:

Message reputation : 100% (1 vote)

Băng Băng 47 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Tue Jun 20, 2017 8:14 am

Băng Băng

avatar


Moderator
Moderator
20062017
Tài Sản của Băng Băng

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:======
๖ۣۜHọa ๖ۣۜhổ, ๖ۣۜhọa ๖ۣۜbì, ๖ۣۜnan ๖ۣۜhọa ๖ۣۜcốt
๖ۣۜTri ๖ۣۜnhân, ๖ۣۜtri ๖ۣۜdiện, ๖ۣۜbất ๖ۣۜtri ๖ۣۜtâm

oOo
๖ۣۜThiên ๖ۣۜđường ๖ۣۜhữu ๖ۣۜlộ, ๖ۣۜvô ๖ۣۜnhân ๖ۣۜvấn
๖ۣۜĐịa ๖ۣۜngục ๖ۣۜvô ๖ۣۜmôn, ๖ۣۜhữu ๖ۣۜkhách ๖ۣۜtầm

~oOo~
~oOo~ Băng Băng ~oOo~

======

Message reputation : 100% (2 votes)

Tử Nguyệt 48 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Tue Jun 20, 2017 8:55 am

Tử Nguyệt

avatar


Super Moderator
Super Moderator
Chấm phát
Tài Sản của Tử Nguyệt

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:Smile, because that's all you can do

Message reputation : 100% (1 vote)

Clover 49 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Tue Jun 20, 2017 10:47 am

Clover

avatar


Moderator
Moderator
Chấm
Tài Sản của Clover

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:Nhân sinh nhược chích như sơ kiến,
Hà sự thu phong bi hoạ phiến ?
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,
Khước đạo cố nhân tâm dịch biến . . .

Message reputation : 100% (1 vote)

Tử Vân 50 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Tue Jun 20, 2017 12:25 pm

Tử Vân

avatar


Super Moderator
Super Moderator
có mặt 20-6 :tho_004:
Tài Sản của Tử Vân

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá”
…Một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn
Hoa nở không thấy lá, có lá không thấy hoa
Hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời bất tương kiến
Dù vạn kiếp luân hồi, hoa lá vẫn không nhìn thấy nhau.
Như mối tình đau thương vĩnh viễn bất tương phùng…

Message reputation : 100% (1 vote)

Hamin137 51 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Wed Jun 21, 2017 6:56 am

Hamin137
Super Moderator
Super Moderator
Báo danh sớm ngày 21/06
Tài Sản của Hamin137

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:Đoàn kết là sức mạnh - phản bội là chết

:tho_004:

Message reputation : 100% (1 vote)

Cáo Soái Ca 52 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Wed Jun 21, 2017 7:25 am

Cáo Soái Ca

avatar


Quản Gia
♚ Quản Gia ❣
Đã phát Cỏ :byebye:
Tài Sản của Cáo Soái Ca

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:Người nói kiếm chỉ thiên hạ, nay mũi kiếm bám bụi trần.
Người nói diệu bút sinh hoa, nay hoa rơi nhà ai?
Người nói chỉ múa cho hắn xem, nay đôi bên cách biệt, xa tận chân trời.
Đã nói cùng sóng vai, mà nay một mình ta nhìn khắp nhân gian phồn hoa.

Message reputation : 100% (2 votes)

Tử Vân 53 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Wed Jun 21, 2017 11:12 am

Tử Vân

avatar


Super Moderator
Super Moderator
21-6 :tho_002:
Tài Sản của Tử Vân

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá”
…Một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn
Hoa nở không thấy lá, có lá không thấy hoa
Hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời bất tương kiến
Dù vạn kiếp luân hồi, hoa lá vẫn không nhìn thấy nhau.
Như mối tình đau thương vĩnh viễn bất tương phùng…

Message reputation : 100% (1 vote)

Clover 54 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Wed Jun 21, 2017 11:48 am

Clover

avatar


Moderator
Moderator
Chấm
Tài Sản của Clover

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:Nhân sinh nhược chích như sơ kiến,
Hà sự thu phong bi hoạ phiến ?
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,
Khước đạo cố nhân tâm dịch biến . . .

Message reputation : 100% (1 vote)

Nguyệt Anh Đào 55 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Wed Jun 21, 2017 12:20 pm

Nguyệt Anh Đào

avatar


Moderator
Moderator
Chấm 21/6
Tài Sản của Nguyệt Anh Đào

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:"Cuộc sống giống như một cây bút chì vậy, chắc chắn rằng nó sẽ hết.
Nhưng nó sẽ để lại những nét vẽ tuyệt vời"

Message reputation : 100% (2 votes)

Táo Soái Ca 56 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Wed Jun 21, 2017 4:21 pm

Táo Soái Ca

avatar


Đại Phú Hào
Đại Phú Hào
Chấm
Tài Sản của Táo Soái Ca

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:我在回忆里等你


Anh sẽ đợi em bên trong hồi ức.

Tử Nguyệt 57 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Wed Jun 21, 2017 4:29 pm

Tử Nguyệt

avatar


Super Moderator
Super Moderator
Chấm phát
Tài Sản của Tử Nguyệt

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:Smile, because that's all you can do

Message reputation : 100% (2 votes)

Cáo Soái Ca 58 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Wed Jun 21, 2017 5:37 pm

Cáo Soái Ca

avatar


Quản Gia
♚ Quản Gia ❣
Đã phát cỏ :tho_021:
Tài Sản của Cáo Soái Ca

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:Người nói kiếm chỉ thiên hạ, nay mũi kiếm bám bụi trần.
Người nói diệu bút sinh hoa, nay hoa rơi nhà ai?
Người nói chỉ múa cho hắn xem, nay đôi bên cách biệt, xa tận chân trời.
Đã nói cùng sóng vai, mà nay một mình ta nhìn khắp nhân gian phồn hoa.

Message reputation : 100% (1 vote)
Nguyệt Anh Đào

avatar


Moderator
Moderator
Chấm 22/6
Tài Sản của Nguyệt Anh Đào

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:"Cuộc sống giống như một cây bút chì vậy, chắc chắn rằng nó sẽ hết.
Nhưng nó sẽ để lại những nét vẽ tuyệt vời"

Clover 60 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ on Thu Jun 22, 2017 7:31 am

Clover

avatar


Moderator
Moderator
Chấm
Tài Sản của Clover

Character sheet
Thú cưng:
Huân Chương:Nhân sinh nhược chích như sơ kiến,
Hà sự thu phong bi hoạ phiến ?
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,
Khước đạo cố nhân tâm dịch biến . . .

Message reputation : 100% (1 vote)

Sponsored content 61 Re: [Event] Báo Danh Hái Cỏ

Sponsored content
Tài Sản của Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Đầu trang

    Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog